we architect
تصورش با شما مسئولیتش با ما

درخواست بازسازی

سایر استان ها

درخواست محوطه سازی

سایر استان ها

درخواست چیدمان

سایر استان ها

درخواست طراحی

سایر استان ها

درخواست مشاوره

سایر استان ها
تاثیر بازسازی

با حرکت دادن خط عمودی روی عکس تاثیر بازسازی را
بر فضاهای مختلف مشاهده کنید تا بهتر متوجه شوید که
بازسازی تا چه مقدار می‌تواند فضاها را دلچسب تر کند.

گالری عکس

دانشنامه

گام اول

ثبت نام با شماره همراه و دریافت کد تایید

1
گام دوم

ثبت درخواست موردنظر

2
گام سوم

تکمیل کردن اطلاعات موردنیاز

3
گام چهارم

کارشناسی و عقد قرارداد

4
گام پنجم

استفاده از خدمات بخش بازسازی

5

اهداف بازسازی

 • 1 ایجاد فضایی دلنشین و آرامش بخش
 • 2 ایجاد تنوع در زندگی
 • 3 بهسازی و استفاده بهینه تر از فضا
 • 4 ایجاد فضاهای مورد نیاز
 • 5 افزایش عمر ساختما
 • 6 کاهش نیازهای ناشی از فرسودگی
 • 7 استفاده از المان های بیشتر
 • 8 بروز شدن طراحی و تجهیزات ساختمانی
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 1. جمع آوری اطلاعات جمع آوری اطلاعات از شرایط کنونی و نیاز ها
 • 2.مشاوره مشاوره با شرکت های متخصص در امر بازسازی
 • 3.برداشت مهندسی اندازه گیری/ تهیه نقشه های ساختمانی
 • 4.جمع بندی نهایی برآورد هزینه و مدت زمان بازسازی و عقد قرارداد کتبی
 • 5.تخریب تخریب نقاط مورد نیاز توسط تیم متخصص
 • 6.اجرا اجرا به صورت توالی و با توجه به نیاز
 • 7.تحویل پروژه چک کردن لیست اجرایی و تحویل پروژه
...
بازسازی چیست؟

بازسازی به معنای به کارگیری نیروهای مجرب و...

مطالب بیشتر
...
محوطه سازی چیست؟

متن مربوط به عنوان 2 - متن مربوط به عنوان 2

مطالب بیشتر
...
طراحی چیست؟

متن مربوط به عنوان 3 - متن مربوط به عنوان 3

مطالب بیشتر